Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

2016
ympäristötaideteos
graafinen betoni
16 osaa, 2 m x 4 m / osa

Tampereen Rantatunnelin meluesteet
valtatie 12, Armonkallio ja Santalahti, Tampere
tilaaja: Tampereen Rantatunnelin allianssi

Raidat ovat kaksi eri teosta, joista toinen sijaitsee Armonkalliolla ja toinen Santalahdessa. Ne ovat osa Tampereen Rantatunnelin betonisiin meluesteisiin toteutettuja, kuuden kuvataiteilijan suunnittelemia taideteoksia. Visuaalisesti Soinin teoksia yhdistää kolmiulotteisesti toteutettu raidoituspinta, joka liittää ne tunnelin suurten ilmanvaihtopiippujen taideteoksiin.

Armonkallion teoksen lähtökohta on Soukanlahdenkadun katutilassa. Kivijalkakerroksen seiniä muistuttavien teososien värit ja pintastruktuuri muistuttavat kadunvarren julkisivuista. Osien maalattuja pintoja rytmittävät muodoltaan kiilamaiset raidat. Raidoissa vuorottelevat sileäksi valettu ja karheaksi pesty, lakattu betoni. Varsinkin jalankulkijan kokemuksessa pintastruktuurin epäsymmetrisyys avaa teoksesta erilaiset, kulkusuunnan mukaiset vaikutelmat. Ideaa on sovellettu kadun pohjoispään maalatuissa teoksissa.

Santalahden teos suhteutuu alueen suurimittakaavaiseen maisemaan. Teos koostuu väylämerkkejä muistuttavista osista. Niiden pinta on mustakiviaineksista pesubetonia, johon hahmottuva raidoitus toteutuu pyöreämuotoisissa kouruissa. Kourut on maalattu huomiovärisillä, heijastavilla metallimaaleilla. Pintastruktuuri elää vahvasti valotilanteiden muutoksissa ja muuttaa samalla teoksen ilmettä. Teos on tarkoitettu havaittavaksi etenkin autolla liikuttaessa, jolloin vaikutelma muuttuu ajosuunnan mukaan.

2016
environmental art
graphic concrete
16 elements, 2 m x 4 m each

The noise barriers of the Tampere tunnel
Armonkallio and Santalahti in Tampere, route 12 commissioned by the Rantatunneli alliance

Stripes are two different art designs, one located in Armonkallio and the other in Santalahti. They are part of the Tampere tunnel concrete noise barriers art designs by six visual artists. Visually, both designs by Soini share the use of stripped form, realized three-dimensionally in graphic concrete, that connects them to the art in the huge ventilation pipes of the tunnel.

The work in Armonkallio aims to support the sense of street space in Soukanlahdenkatu. It reminds of basement floor walls of the street. The surface, mainly coated with paint, include a rhythm of stripes made of wedge-shaped forms within which both smooth and rough washed concrete finishes are found. The asymmetrical surfaces, that change in appearance according to the direction of approach, are available especially to pedestrians when passing by the work. The same idea was applied in the painted additive parts, too.

The work in Santalahti strives to adapt itself to the overall landscape of the area. The work consists of parts resembling navigation marks. The surface is created as a combination of black aggregate and stripes made of trough-like depressions in it. The depressions are finished with metallic paints creating reflections and illusory shapes. The materials used are sensitive to changes in light conditions. Thus, the changing appearances of the work depending on the lighting. The phenomenon can best be observed from a moving car.

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Heading