Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Esittely

Kaisa Soini (*1966) on taidemaalari ja arkkitehti, joka on valmistunut arvostetusta Cranbrook Academy of Artista Yhdysvalloissa ja Tampereen yliopistosta Suomessa. Soini on Taidemaalariliiton ja Suomen Taiteilijaseuran jäsen. Kuvataiteilijauransa aikana (1995-) hän on toteuttanut lukuisia maalausnäyttelyitä ja julkisia teoksia; ja hänen teoksiaan kuuluu julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin. Taiteellisen työskentelyn lisäksi Soini toimii taiteen yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä.

Soinin taiteelliselle työskentelylle ominaista on monipuolisuus ja kyky uudistua. Sisällöllisesti hän löytää uusia näkökulmia ja syventymisen paikkoja abstrakteista teemoista kuten aika tai valo. Toteutustavat varioituvat työskentelyn mukana, ja niistä summautuu monipuolinen materiaalien ja tekniikoiden kattaus. Teokset ovat vahvasti läsnä tilassa ja tila teoksissa. Tämä tila vie katsojan kohtaamaan omaa katsettaan. Taidekriitikko Timo Valjakka arvioi Soinin näyttelyä Helsingin Sanomissa otsikolla ”Kuvattomia kuvia” (14/2/2006) näin:

”Kaisa Soinin taidetta voisi luonnehtia runolliseksi minimalismiksi. Hänen maalauksensa ovat kuvattomia kuvia, eivät niinkään abstrakteja sommitelmia kuin seinälle ripustettuja objekteja…

Hän rakentaa maalaustensa pinnat siten, että ne elävät ja muuttuvat katsomiskulmasta ja valaistuksesta riippuen. Näin hän samalla kääntää perinteisen tilakäsityksen ikään kuin nurinpäin...

Hyvin yksinkertaisin elein hän näyttää maalaukset peileinä, eräänlaisina ikoneina, jotka saavat ainakin minut miettimään omaa katsettani, kysymään itseltäni, mitä oikein näen, kun katson kuvatonta kuvaa.”

Lue lisää: Kaisa kertoo työstään artikkelissa ”Arkkitehti kuvataitelijana” (Arkkitehtiuutiset, 26/6/2023).

Yhteydenotot ja teostiedostelut

kaisa.soini(at)elisanet.fi

Introduction

Kaisa Soini (b. 1966) is a visual artist and architect, who holds degrees from the esteemed Cranbrook Academy of Art, USA, and the Tampere University, Finland. Soini is a member of the Finnish Painters' Union and the Artists' Association of Finland. During her career as a visual artist (1995-) she has executed numerous exhibitions and public art works. Works by her are included in public and private collections. Additionally, she works as University Teacher of Art at the School of Architecture in the Tampere University of Technology.

Soini can be characterized as an artist who can renew herself and be versatile in her work. Subject wise she finds new angles and places to deepen the work in often abstract themes like time or light. Evolving along with thinking, the materials and technics used sum up into a rich spread. These art works have a strong presence in space, and space has in them. In this space the viewer can meet his or her own sight. As the art critic Timo Valjakka wrote in his exhibition review titled “Images without image”, in Helsingin Sanomat (14 Feb, 2006):

”Kaisa Soini's art might be characterized as poetic minimalism. Her paintings are images without images, not so much abstract compositions as objects hung up on a wall…

She builds the surfaces of her paintings so that they are alive and change depending on the angle of looking and the lighting. In this way, she simultaneously appears to turn the traditional concept of space inside out…

With extremely simple gestures, she shows paintings as mirrors, as a kind of icons, which for me at least give cause to think about my own gaze, to ask myself what I am actually seeing when looking at an image without image.”

Read more: Kaisa shares her thoughts of work in the article, in Finnish, “Architect as an artist” (Arkkitehtiuutiset, 26/6/2023).

Contact

kaisa.soini(at)elisanet.fi