Kaisa Soinin maalauksia esitellään kansioihin ryhmiteltynä. Niiden otsikot on nimetty kuvaamaan yhdellä sanalla kansion teoksia yhdistävää ajatusta tai ominaisuutta. Julkiset teokset esitellään jokainen omassa, teosnimen mukaisessa kansiossaan.
Kaisa Soini's paintings are presented here in a series of folders. The titles are selected to describe in one word the idea or characteristic that unites the works in each folder. The public works are presented in separate folders, named after the work title.