Titanik-galleria, Turku

Näyttelykutsu
Näyttelyjulisteessa käsittelen kolmea teemaa: maisema,
..rakentaminen..
ja piirustus.
Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset olivat aiheenani galleria Titanikissa Turussa pitämässäni näyttelyssä.

Käytin materiaalina galleriarakennuksen rakennuspiirustuksia. Rakennus oli alun perin suunniteltu julkiseksi käymäläksi. Hankin tilan molempien vaiheiden ”lupakuvasarjojen” piirustukset. Rajasin niistä leikkaus-, pohja- ja julkisivupiirustusten perusprojektiot. Leikkasin piirustukset säikeiksi, joista limitin uuden kudelman. Syntyi koko maalaussarjan perustava piirustusfragmenttien kollaasi.

 

Pohdin rihmastoisen geometrian mahdollisuutta.

Luotilanka ja vatupassi ovat yksikertaisia rakentamisen apuvälineitä. Niillä voidaan määrittää pysty- ja vaakasuunnat, luoda euklidisen geometrian mahdollisuuden. Se on silti sopimuksenvaraista ja sidoksissa havaintoomme: suorakulmaiseksi miellettyyn koordinaatistoon tangeeraamassa maapallon pyöreyttä.

Galleriarakennus on maahan ja maisemaan upotettu. Kasvillisuuden peittämä katto on merkittävämpi julkisivu kuin rakennuksen ainoa, todellinen julkisivu. Kasvillisuuden rihmat näyttävät suhtautuvan välinpitämättömästi euklidiseen geometriaan. Kun seuraa rihmojen kulmatonta etenemistä, käyvät ulottuvuuksien väliset laskutoimitukset latteiksi. Voinko punoa rihmastoisen geometrian arkkitehtuuripiirustuksista maalauksiin?

Rinnastin rakentamisen ja rakennuspiirustusten viivoja.

Linjalanka oli innoittajani tutkiessani rakentamisen viivoja. Linjalanka pigmentteineen näpäytetään lattiaan ja syntyy viiva, joka merkitsee rakennettavan seinän paikan. Viiva on paitsi funktionaalinen myös esteettisesti kiehtova. Sen pigmenttisessä pehmeydessä erottuvat langan rihmat ja viivanpainot. Linjalangasta tuli myös maalausvälineeni.

Rakennuspiirustuksissa viiva latautuu merkitsevyydestä. Viivan katkonaisuudesta ja paksuudesta lähtien sisällöt ovat määriteltyjä. Viivoista sulkeutuu kuvioita, joilla on sovitut symbolimerkitykset: tässä ovi, tuossa aukko. Nämä viivat ovat semanttisesti kiehtovia. Piirretyn ja rakennetun viivan välisessä suhteessa on tilaa tutkinnalle.

Maalauksista osa on tehty kollaasista rajatuista luonnoksista. Ne sisältävät piirustusfragmentteja, jotka suurensin ja jäljensin kalkkeeripaperilla maalauspohjiin.

Osa maalauksista on sitaatteja piirustusfragmenteista. Niissä näkyy vaikkapa näyttelysalin pilari ja palkki tai varaston ovi. Tällaiset kuva-aiheet suurensin monikertaisesti ja rajasin itsenäisiksi sommitelmiksi. Kasvillisuus ja näkymättömien julkisivujen tiilimuuraukset liittyivät niihin maalauspohjissa – toinen lakkapinnan alla kuultavana vihreänä rihmastona, toinen punaisena pigmenttinä.

Kaisa Soini, Piirrosfragmentteja ja sosiaalitilan kaksi vesipistettä (vas.), Sähkökaappi (oik.), 1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle, yhdessä noin 180 x 400 cm
Kaisa Soini, Piirrosfragmentteja, detalji: pigmenttisen linjalangan käyttö
Kaisa Soini, Pilari ja palkki pohjapiirroksessa, 1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle, 180 x 60 cm
Piirrosfragmentteja
Kaisa Soini, Piirrosfragmentteja (vas.), Ikkunan liitos ulkoseinään (oik.), 1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle, 180 x 60 cm/teos
Kaisa Soini, Piirrosfragmentteja (vas.), Vanha kaide julkisivussa (oik.), 1996, lakka ja öljy pellavalle,
180 x 60 cm/teos
Kaisa Soini, Piirrosfragmentteja, 1996, pigmentti ja öljy pellavalle, 60 x 180 cm
Kaisa Soini, Salaojaputki ja antura, 1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle, 60 x 180cm
Kaisa Soini, Piirrosfragmentteja, 1996, pigmentti ja öljy pellavalle, 60 x 180 cm
Kaisa Soini, Varaston ovi, 1996, öljy pellavalle, 60 x 180 cm