Teosesittelyt

Ad astra, Tampereen Vuores

Ad Astra

Ad astra on Kaisa Soinin suunnittelema maataideteos Mäyränmäen alueella Tampereen Vuoreksessa. Teoksen tilaaja-rakennuttaja on Sievitalot Oy ja se valmistui vuonna 2017 osana Vuoreksen taideohjelmaa.

Ad astra on betonikivestä toteutettu tähtikuvioinen mosaiikki, joka sijoittuu pienkerrostalojen muodostaman taloyhtiön keskusaukiolle. Mielikuvatasolla teosta voi kuvata suurikokoiseksi graafiseksi matoksi. Se on mitoiltaan 8 x 22 metrinen, pinta-alaltaan noin 180 m2.

Teoksen nimi juontuu latinankielisestä lauseesta per aspera ad astra (vaikeuksien kautta kohti tähtiä), joka suomennetaan usein vaikeuksien kautta voittoon. Tässä sillä viitataan kirjaimellisesti tähtiin ja Vuoreksen taideteoksia yhdistävään luontoteemaan. Teoksen tähtikuviot toistavat taivaankannen tähtikuvioita, jotka pimeän aikaan valaistuina peilaavat tähtikuviot takaisin taivaalle — kohti tähtiä.

Toisistaan erottuvien värirytmien mukaan ladotut tähtikuviot muodostavat ryhmiä ja näistä ryhmistä hahmottuu pohjoisen taivaankannen tähtikuvioita: Ursa Minor (Pieni karhu/Pikku-Otava), Musca (Kärpänen), Cassiopeia ja Corona Borealis (Pohjan kruunu).

Kiveykseen upotettua valaistusta on teholtaan ja väriltään varioitu tähtikuvioiden erottumiseksi toisistaan pimeällä. Kirkkaimpana ja suurimpana valona loistaa Pikku-Otavaan kuuluva Kochab-tähti.

Ad astra on asukkaille yhtäältä elämyksellinen osa jokapäiväisiä kulkureittejä, toisaalta yhteisiä tapahtumia mahdollistava, iltavalaistuksessa juhlava kokoontumisen paikka.

Teos on nähtävissä Asunto Osakeyhtiöiden Vuoreksen Tähti I ja II alueella (Hupakankorvenkatu 6-10, Tampere).

Tampereen rantatunnelin meluesteiden taideteokset

Tampereen Rantatunnelin rakentamisen yhteydessä toteutui tunnelin ympäristöön mittavia julkisen taiteen teoksia osana Rantatunneli Allianssin vastaamaa kokonaishanketta.

Vuonna 2016 taidehankkeista valmistui ns. Melutaidegalleria. Se koostuu yhteensä noin 440 metristä betonisia meluesteitä, joihin on toteutettu kuuden eri kuvataiteilijan suunnittelemia taideteoksia.

Kaisa Soinin taidemeluesteitä löytyy Soukanlahdenkadulta Armonkallioilla ja tunnelin Santalahden puoleisen suuaukon läheltä valtatien 12:n varresta.

Soukanlahdenkatu

Soukanlahdenkatu

Soukanlahdenkadun teoksen visuaalinen idea on lähtöisin Armonkallion asuinalueen rakennuskannasta. Pyrkimys on ollut rauhoittaa ympäristöä ja tukea katutilan syntymistä meluesteseinämän ja Soukanlahdenkadun rakennusten välillä.

Kahdeksasta, 2 x 4 metrisestä osasta koostuvan teoksen värit on valittu peilaamaan kadunvarren rakennusten julkisivuvärejä ja aikakerrostumaa. Graafisen betonin keinoin toteutettu teospinta on kolmiulotteinen ja sen epäsymmetrinen muoto puolestaan toistaa kadunvarteen avautuvien erkkeri-ikkunoiden muotoa.

Teoksen kolmiulotteisuus on tarkoitettu koettavaksi etenkin jalankulkijalle, jonka näkökulmasta avautuvat pinnan perspektiiviset trikit ja kulkusuunnan mukaan vaihtuvat teoksen ”kahdet kasvot”. Ideaa on sovellettu myös teoksen kaksiulotteisessa lisäosassa Soukanlahdenkadun pohjoispäässä.

Soukankahdenkatu

Santalahti, VT 12

Santalahti

Santalahden teos pyrkii suhteutumaan alueen suurmaisemaan, jota määrittävät mittavat valtatie 12:n liikennejärjestelyt, Näsijärven rantamaisemat ja vielä muotoutumassa olevat rakennusalueet. Ajatus on keskustella näiden lähtökohtien kanssa maisemallisella tavalla, minimalismin keinoin.

Teos koostuu kolmesta, 2 x 8 metrisestä, väylämerkkiä muistuttavasta osasta. Pinta on toteutettu graafisella betonilla yhdistämällä mustaa kiviainesta ja sen sisään painautuvia kourumuotoja. Nämä nissimäiset syvennykset on käsitelty heijastuksia ja muotoilluusioita tuottavilla metalliväreillä.

Teoksen materiaalit elävät vahvasti valon mukaan ja sen muuttuessa teos näyttäytyy tilallisesti täysin erilaisena. Ilmiö on parhaiten havaittavissa teoksen ohitse autolla liikuttaessa.

Santalahti

Debet-credit, Tampereen kauppaoppilaitos

Tampereen Kauppaoppilaitos Debet-Credit

Debet–credit on Kaisa Soinin tekemä julkinen teos Tampereen kauppaoppilaitoksen pääaulassa. Se valmistui tilaustyönä Tampereen kaupungille vuonna 2010. Teos on seitsemänosainen maalaussarja, joka levittyy noin 30 metrin mittaiselle seinälle aulan toisessa kerroksessa.

Kohdassa Julkaisut/Julkaisuissa on luettavissa artikkeli Modernia aikaa etsimässä (RY 4/2011), jossa Kaisa Soini esittelee teoksen. Keskeistä työskentelyssä on ollut löytää läheinen suhde rakennuksen rationalistiseen arkkitehtuuriin.

Teos on nähtävissä Tampereen kauppaoppilaitoksessa (Sammonkatu 45, Tampere).