Esittely

Kaisa Soini

”Kaisa Soinin taidetta voisi luonnehtia runolliseksi minimalismiksi. Hänen maalauksensa ovat kuvattomia kuvia, eivät niinkään abstrakteja sommitelmia kuin seinälle ripustettuja objekteja…

…Hän rakentaa maalaustensa pinnat siten, että ne elävät ja muuttuvat katsomiskulmasta ja valaistuksesta riippuen. Näin hän samalla kääntää perinteisen tilakäsityksen ikään kuin nurinpäin.

Maalaukset eivät ole kurkistuksia maiseman tai mielen syviin ikkunoihin, eivät myöskään mutkikkaita käsitepelejä. Hyvin yksinkertaisin elein hän näyttää ne peileinä, eräänlaisina ikoneina, jotka saavat ainakin minut miettimään omaa katsettani, kysymään itseltäni, mitä oikein näen kun katson kuvatonta kuvaa.”

(Timo Valjakka, Helsingin Sanomat 14/2/2006: ”Kuvattomia kuvia”)

Taiteellinen toiminta

Kaisa Soini (s. 1966) on kuvataiteilija, jonka taiteellisen työskentelyn tausta löytyy kuvataiteen ja arkkitehtuurin välisestä maastosta. Kaisa Soini on koulutukseltaan arkkitehti ja hän on valmistunut sekä Cranbrook Academy of Artista Yhdysvalloissa että Tampereen teknillisestä korkeakoulusta Suomessa.

Kaisa Soini on toiminut päätoimisena kuvataiteilijana vuodesta 1995 lähtien. Hän on Taidemaalariliiton varsinainen jäsen ja kuuluu Suomen Taiteilijaseuraan.

Kaisa Soini on toteuttanut kymmeniä yksityisnäyttelyä Suomessa ja Pohjoismaissa sekä osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin. Hänen teoksiaan kuuluu useisiin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin.

Tunnustuksena kuvataiteen ja arkkitehtuurin välisestä taiteellisesta työskentelystä Kaisa Soinille on myönnetty ensimmäinen Karin ja Erik Bryggman-palkinto ja valtion viisivuotinen taitelija-apuraha Taiteen keskustoimikunnalta.

Kaisa Soini on toiminut pitkään arkkitehtuurin ja kuvataiteen opetustehtävissä ja on nykyään taiteen yliopisto-opettaja Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä.

Maalauksia

Kaisa Soinin maalauksia esitellään ohessa kansioihin ryhmiteltynä. Niiden otsikot on nimetty kuvaamaan yhdellä sanalla kansion teoksia yhdistävää ajatusta tai ominaisuutta. Kyse ei ole yksiselitteisestä järjestelystä, saati nimeämisestä. Maalauksista sisältäpäin tuntuu kuitenkin nousevan sidos, joka voittaa vaikkapa kronologisuuden periaatteen ja jonka nimeäminen vaikuttaa merkitykselliseltä. Ajatusta tukien maalaukset esitetään yhdistäen teos-, detalji- näyttelykuvia.

Maalauksia arkkitehtuurista –kansioissa esitellään kolmen näyttelyn kokonaisuus. Jokaisen näyttelyn arkkitehtuurin liittyviä taustoja ja tekoprosessia on avattu tarkemmin sanoin ja kuvin. Kansiossa on mukana myös näyttelysarjaa summaava Kaisa Soinin kirjoitus Paintings of Architecture, joka julkaistiin 40/40 – Young architects from Finland -kirjassa (2002, Rakennustieto, toim. Roger Connah).

Julkiset teokset

Kaisa Soinin julkisia teoksia on toteutunut 2010-luvulla. Ne sijaitsevat Tampereella mm. keskustan Rantatunnelin ympäristössä ja Vuoreksen asuinalueella. Teokset esitellään erillisissä kansioissa ainoastaan kuvin ja kaikkien teosten taustatiedot löytyvät kohdasta Teosesittelyt.

Julkaisut / julkaisuissa

Kaisa Soini on julkaissut teoksen Desire vacui – Tyhjän vuoksi (paintings and writings/maalauksia ja kirjoituksia) ja hänen tekstejään on ilmestynyt julkaisuissa. Esseemäisissä kirjoituksissaan Kaisa Soini hahmottaa taidenäkemystään toisaalta teoreettisista lähtökohdista, toisaalta työn ääreltä nousevana ajatteluna.

Kaisa Soini - Identiteetti (omakuva)
Kaisa Soini: Identiteetti (omakuva), 2000, pigmentti ja öljy kankaalle, 153 x 138 cm