ARKKITEHTUURI-maalaukset 


Uransa alkupuolella Kaisa Soini tutki teoksissaan arkkitehtuuripiirrosten representaatiokieltä. Arkkitehtuuripiirroksia käsittelevistä teoksista muodostui itsenäisten näyttelyiden sarja “Maalauksia arkkitehtuurista”.

Sarja esiteltiin Roger Connahin toimittamassa nuoria suomalaisarkkitehtejä esittelevässä teoksessa "40 under 40”. Teksti ilmestyi suomeksi Desire vacui-julkaisussa ja on on luettavissa kohdassa Julkaisut.

Osana arkkitehtuuri-maalauksia valmistui vuonna 1998 suurten freskomaalausten sarja arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnitteleman Tapiolan kirkon detaljipiirroksista.

Tapiolan kirkon detaljeihin ja freskomaalauksiin voi tutustua valo-ja teoskuvin. Esittelyteksti kertoo teosten taustoista.