Maalauksissa keskitytään värien kohtaamisessa syntyvään värähtelyyn. Jos toisilleen oudot värit kohtaavat, tapahtuuko jotain yllättävää? Lomittuvien maalauskerrosten saumat ja harsoiset aukot ovat värien tapaamispaikkoja kuvapinnassa. Näkyykö niissä värien värähteleviä tai häviäviä pilkkuja ja rajoja?
Paintings focus on vibrations, that happen when colors meet. If those colors, that are strange to each other, met, would something surprising happen? Overlapping layers of paint provide seams and holes for colors to meet in the surface. Are there vibrating or vanishing dots and borders of color to be found?

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Heading

Matkalla jossain Suomessa I-X
2020, akrylaatti puuvillalle, 50 x 50 cm / teos
Crisscrossing Finland I-X
2020, acrylate on cotton, 50 x 50 cm each
Rullaten I-II, Pihalla, Aura
2020, akrylaatti kankaalle, 145 x 145 cm / teos
On a Roll I-II, Out, Aura
2020, acrylate on cotton, 145 x 145 cm each
Päreinä I-V
2019-22, akrylaatti puuvillalle, 208 x 140 cm / teos
Splinters I-V
2019-22, acrylate on cotton, 208 x 140 cm each
Yhden yli, yhden ali I-IV
2018, akrylaatti puuvillalle, vaihtelevat korkeudet (118-59 cm) x 195 cm
One Above and Below I-IV
2018, acrylate on canvas, various hights (118-59 cm) x 195 cm
Näyttelynäkymiä
Galleria Bronda, Helsinki, 2020
Galleria Moletti, Forssan museo, 2022
Installation views
Gallery Bronda, Helsinki, 2020
Gallery Moletti, Forssa Museum, 2022
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.