Maalauksissa on kyse valosta. Miten kuvata maantieteellisesti vaihtelevaa valoa? Minkälainen valo vallitsee vaikkapa Lofooteilla? Kuvitellut ja koetut valotilanteet vievät eri paikkoihin, myös itselle tutuimpaan rantaan. Miltä tuntuu marraskuu tai huhtikuu omassa valossa?
Paintings are about light. How to depict light that differentiates geographically? What is light like in Lofoten? Imagined and experienced light situations take to different places, including the most familiar, own shore. How does November or April feel in the proprietary light?

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Heading

Senegal
2004, pigmentti, vaha ja öljy kankaalle, 50 x 100 cm
Senegal
2004, pigment, wax and oil on canvas, 50 x 100 cm
Choco, Aragon
2004, pigmentti, vaha ja öljy kankaalle, noin 50 x 50 cm / teos
Choco, Aragon
2004, pigment, wax and oil on canvas, 50 x 50 cm each
Bohemia, Venezia
2004, pigmentti, vaha ja öljy kankaalle, noin 50 x 52 cm/teos
Bohemia, Venezia
2004, pigment, wax and oil on canvas, 50 x 52 cm each
Carelia
2004, pigmentti, vaha ja öljy kankaalle, 50 x 120 cm
Carelia
2004, pigment, wax and oil on canvas, 50 x 120 cm
Lofoten
2004, pigmentti, vaha ja öljy kankaalle, 50 x 100 cm
Lofoten
2004, pigment, wax and oil on canvas 50 x 100 cm
Marraskuu, Joulukuu, Tammikuu
Omassa valossa -sarja
2004, pigmentti, vaha, lyöntimetalli ja öljy kankaalle, 120 x 135 cm / teos
November, December, January
In the proprietary light series
2004, pigment, wax and oil on canvas, 120 x 135 cm each
Rannalla
2004, pigmentti, vaha, hiili ja öljy kankaalle, 36 x 165 cm
Ashore
2004, pigment, wax, coal and oil on canvas, 36 x 165 cm
Sumussa
2004, vaha ja öljy kankaalle, 135 x 125 cm
Midst of a mist
2004, wax and oil on canvas, 135 x 125 cm
Julma huhtikuu
2004, öljy kankaalle, triptyyki, 135 x 300 cm
The cruel April
2004, oil on canvas, triptyche, 135 x 300 cm
Näyttelynäkymiä
Suomi-Norja kulttuuri-instituutti, Oslo, 2004
Pohjoismaisen ministerineuvoston galleria, Kööpenhamina, 2004
Installation views
The Finnish-Norwegian Cultural Institute, Oslo, 2004
Gallery of Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2004
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.