Maalauksissa etsitään syvyyden tuntua. Mihin se kuvapinnassa ilmaantuu? Maalaus maalaukselta kysymys ratkeaa omanlaisenaan, mutta kuvapintojen reunoilla näyttää tapahtuvan eniten. Alkavatko syvyydetkin sieltä vai vasta etäämmältä, katseen reunoilta?
In the paintings, there is a quest for depth. Where does it appear in the picture surface? Question is resolved uniquely in each painting, but most of the action seems to appear in the margins. Is that also where depths reside, or further away, in the peripheral vision?

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Heading

Vain lyhyitä etäisyyksiä I
1999, öljy kankaalle, 48 x 52 cm
Only short distances I
1999, oil on canvas, 48 x 52 cm
Vain lyhyitä etäisyyksiä II-V
1999, öljy kankaalle, 48 x 52 cm / teos
Only short distances II-V
1999, oil on canvas, 48 x 52 cm each
Keltaista valkoisen vieressä
1999, öljy kankaalle, 55 x 60 cm
Yellow beside white
1999, oil on canvas, 55 x 60 cm
Oranssia jossain edessä tai etäällä
1999, öljy kankaalle, 110 x 120 cm
Orange somewhere in front or in distance
1999, oil on canvas, 110 x 120 cm
Turkoosin sisällä
1999, öljy kankaalle, 110 x 120 cm
Midst turquoise
1999, oil on canvas, 110 x 120 cm
Syvyys alkaa reunoilta
1999, öljy kankaalle, 110 x 120 cm
Depth begins in margins
1999, oil on canvas, 110 x 120 cm
Sakea tyhjyys
1999, öljy kankaalle, 122 x 220 cm
Thick void
1999, oil on canvas, 122 x 220 cm
Pintajännite
1999, öljy kankaalle, 122 x 220 cm
Surface tension
1999, oil on canvas, 122 x 220 cm
Näyttelynäkymiä
Porin Taidemuseo, 2023
Installation views
Pori Art Museum, 2023
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.