Maalaukset ovat otteita ravistuneista rakennusten seinistä. Kun maali kupruilee, rappaukset putoavat tai laho ja ruoste kerrostuvat, syntyy pintaan huokuisuuden tuntu. Miten sen näyttäisi maalauksessa? Jos työstäisi pigmentin öljyvärin päällimmäiseksi aineeksi kankaan pinnassa, pääsisikö samaan?
Paintings are excerpts of worn-out walls. When paint peels, plasters fall or rotten and rust pile up, sense of porosity appears on surfaces. How could that be shown the painting? Could the same be reached, if pigments of the oils were worked to be the finishing layer on the canvas?

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Heading

Pudonneet rappaukset
2003, pigmentti ja öljy kankaalle, 21 x 18 cm / teos, 32 osaa
Fallen plasters
2003, pigment and oil on canvas, 21 x 18 cm each, 32 pieces
Kuprut I-III
2003, pigmentti ja öljy kankaalle, 42 x 110 cm / teos
Peelings I-III
2003, pigment and oil on canvas, 42 x 110 cm each
Lasi, Raapamat, Seinän paikka, Laho, Ruoste I, Betonilaudoitus, Ruoste II
Seinät-sarja
2003, pigmentti ja öljy kankaalle, 120 x 110 cm / teos
Glass, Scratched, Snapped wall, Rotten, Rust I, Planked concrete, Rust II
Walls-series
2003, pigment and oil on canvas, 120 x 110 cm each
Ruosteen geometria I-IV
2003, pigmentti ja öljy kankaalle, 110 x 120 cm / teos
Geometry of rust I-IV
2003, pigment and oil on canvas, 110 x 120 cm each
Näyttelynäkymiä
Galleri Åkern, Kongsberg, Norja, 2006
Galleria Rankka, Helsinki, 2023
Installation views
Gallery Åkern, Kongsberg, Norway, 2006
Gallery Rankka, Helsinki, 2023
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.