Maalaukset tekevät katsetta näkyväksi. Katseemme mukana kulkee näkymään kiinnittyvä horisontti. Maisema syntyy maalaukseen näistä tekijöistä, mutta mitä ne kertovat näkymän atmosfääristä? Miten maalata talvisen maiseman hiljainen valo? Miltä näyttää ritisevä pakkanen kuun valossa?
In paintings our seeing becomes visible. The seeing is accompanied by horizon, a tie it to the viewed. These are all ingredients for a landscape to be painted, but what do they say about atmospheres therein? How to paint the silent light of a winter landscape? What does the crispy frost look like in the moon light?

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Heading

Sorva I
2022, akrylaatti kankaalle, 49 x 110 cm
Sorva I
2022, acrylate on canvas, 49 x 110 cm
Sorva II
2022, akrylaatti kankaalle, 32 x 110 cm
Sorva II
2022, acrylate on canvas, 32 x 110 cm
Maiseman aika IV
2022, akrylaatti kankaalle, 67 x 208 cm
Time of landscape IV
2022, acrylate on canvas, 67 x 208 cm
Maiseman aika III
2022, akrylaatti kankaalle, 67 x 208 cm
Time of landscape III
2022, acrylate on canvas, 67 x 208 cm
Maiseman aika II
2022, akrylaatti kankaalle, 140 x 208 cm
Time of landscape II
2022, acrylate on canvas, 140 x 208 cm
Maiseman aika I
2022, akrylaatti kankaalle, 140 x 208 cm
Time of landscape I
2022, acrylate on canvas, 140 x 208 cm
Pakkaskuu
2021, akrylaatti kankaalle, 140 x 208 cm
Frozen moon
2021, acrylate on canvas, 140 x 208 cm
Näyttelynäkymiä
Taidetila Raami, Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo, 2022
Installation views
Gallery Raami, Nokia library and culturehouse, 2022
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.