Jorge Luis Borges kertoo eräässä novellissaan valtakunnasta, jonka alueista kartografit laativat niin täsmällisen kartan, että se lopulta levittyi piste pisteeltä kartoitetun päälle. Tarina on kiehtonut minua pohtiessani esitetyn ja rakennetun todellisuuden suhdetta arkkitehtuurissa. Ne eivät kohtaa Borgesin tarinan tarkkuudella, vaan niiden väliin jää tulkinnalle ja työlleni otollinen tila.

Rakennus, tai sen suunnitelma, esitetään arkkitehtuurissa ortogonaalisten projektioiden piirustuksina. Euklidista geometriaa noudattavassa ajattelussa rakennus näytetään mm. pysty- ja poikkisuuntaisesti auki sahattuina leikkauspiirustuksina. Ihmisen havainto- ja kokemusmaailmaa rakennetusta se ei kohtaa. Piirustusten käsitteellisyys vaikuttaa hämmentävältä. Onko sillä vaikutusta suunnitteluun arkkitehtuurissa vai ovat piirustukset pelkästään esittämisen välineitä?

Arkkitehtuuripiirustuksilla on oma estetiikkansa. Niitä voi uppoutua katsomaan sinällään, silkkoina viivasommitelmina ja yllättyä, että tässä onkin ovi, tuossa ikkuna. Nimenomaa käsin piirrettyjen viivojen jälki puhuttelee ilmaisuvoimallaan, viivoittimen tukeakin vasten piirrettynä. Siinä tuntuu piirtäjän fyysinen läsnäolo. Viivassa näkyvät käden painon vaihtelut, epäröinti ja herkkyys, myös virheet ja korjaukset.

Tutkin arkkitehtuurin ja maalauksen välistä tilaa tekemällä maalauksia arkkitehtuurista. Ne perustuvat arkkitehtuuripiirustuksiin mutta ovat maalauksina omillaan. Näin toteutui näyttelysarja mittakaavaltaan detaljista asemakaavakarttaan vaihtelevista projektiopiirustuksista. Jokainen kolmesta näyttelystä perustui siihen paikkaan ja rakennukseen, jossa teokset olivat myös esillä.

Työprosesseja yhdisti piirustusten etäännyttäminen niiden alkuperäisestä tarkoituksesta. Etsin, valikoin, rajasin materiaalista kuva-aihioiksi sopivia. Tulkitsin piirustusten mittakaavan, viivan ja materiaalisuuden uudelleen suhteessa havaintoihini rakennetusta. Vähitellen piirretty ja rakennettu sulautuivat yhteen ja kiteytyivät maalauksiksi.

Teksti on muokattu alunperin englanniksi ilmestyneestä versiosta Roger Connahin toimittamassa kirjassa 40/40 Young architects from Finland, Rakennustieto, 2002.

Jorge Luis Borges has a story of an empire where the cartographers came up with a map of similar scale, coinciding point for point, as the empire itself. This has always intrigued me when puzzling out the two realities in architecture: drawings or representations, and buildings. These two do not coincide; rather they create a space or a gap in-between. This has been the space for my work. Buildings are coded in architecture drawings.

The drawings are based on projections that orthogonally section the built object. The slicing occurs within a virtual three-dimensional euclidian grid which then heavily influences the images. Whether these drawings are just a means to the end or exert a direct bearing on the resulting buildings, is arguable. However, the conceptual space of the drawn continues to hold an unsettling grip on architecture.

Architecture drawings possess unique aesthetics and expressive sense. When gazing at them I discover linear compositions; a line here defining a door or one there a window. To be exact, I now refer to hand made drawings and their corporeal lines. And just as the human body is present in the act of drawing, so the changing weight of hand, tension, sensibility, hesitations, errors, and corrections are also present.

Driven to find a space between architecture and painting, I paint architecture. The work stands on its own as painting yet is based on the visual concepts of architecture drawings. Thus occurred a series of three exhibitions, deriving each from a set of drawings at various scales from detail to urban plan. All exhibitions were site-specific drawing and building wise.

A similar process of gaining distance to pragmatic origins of drawings took place in every case. The images were released from their function, fragmented and searched for potential as compositions. Then they underwent reinterpretations in terms of scale, line, and materials. Gradually, as a summary of all filtered in, emerged the paintings.

The text is based on the original version published in the book 40/40 Young architects from Finland, compiled by Roger Connah, Rakennustieto, 2002.

Detaljipiirrokset
Tapiolan kirkko, Espoo

1998, sovellettu fresko
11 teosta, 200 x 150 cm, 150 x 200 cm ja 200 x 300 cm
Näyttely: Galleria Otso, Tapiola, 1998. Esillä Tapiolan kirkossa 2013-19 ja Porin taidemuseossa 2023

Detail Drawings
Tapiola Church, Espoo

1998, applied fresco
11 pieces, 200 x 150 cm, 150 x 200 cm and 200 x 300 cm
Exhibition: Gallery Otso, Tapiola, 1998. Shown in The Tapiola Church 2013-19 and Pori Art Museum 2023

Detaljipiirrokset

Tapiolan kirkko, Espoo

1998, sovellettu fresko
11 teosta, 200 x 150 cm, 150 x 200 cm ja 200 x 300 cm
Näyttely: Galleria Otso, Tapiola, 1998. Esillä Tapiolan kirkossa 2013-19 ja Porin taidemuseossa 2023

Detail Drawings

Tapiola Church, Espoo

1998, applied fresco
11 pieces, 200 x 150 cm, 150 x 200 cm and 200 x 300 cm
Exhibition: Gallery Otso, Tapiola, 1998. Shown in The Tapiola Church 2013-19 and Pori Art Museum 2023

Kastemalja, Leca- ja betoniseinien detaljit kirkkosalissa, Takan sulkupelti
1998, sovellettu fresko, 200 x 150 cm / teos
Baptismal font, Details of the LECA block wall, Fireplace damper
1998, applied fresco, 200 x 150 cm each
Kuorin kaide, Toimisto-osan Ikkunadetaljien pystyleikkaus, Ovet kirkkosaliin ja käytävään
1998, sovellettu fresko, 200 x 150 cm / teos
Chancel rail, Window details in vertical section, Doors of the church hall and corridor
1998, applied fresco, 200 x 150 cm each
Toimisto-osan ikkunadetaljien vaakaleikkaus
1998, sovellettu fresko, 200 x 300 cm
Window details in horisontal section
1998, applied fresco, 200 x 300 cm
Pääsisäänkäynnin yläpuolella oleva risti, Kirkonpenkki
1998, sovellettu fresko, 150 x 200 cm / teos
Cross above main entrance, Pew
1998, applied fresco, 150 x 200 cm each
Pääsisäänkäynnin yläpuolella oleva risti
Detaljeja teospintaan kaiverretuista viivoista. Teos sijaitsee Ruusuvuoren suunnittelemassa Huutoniemen kirkossa Vaasassa (omistaja: Vaasan srk-yhtymä).
Cross above main entrance
Details of the engraved lines in the painting surface. The work is situated in the Huutoniemi Church, Vaasa, also designed by Ruusuvuori, and is owned by Lutherian parish of Vaasa.
Teosnäkymiä
Tapiolan kirkko, teoksia deponoituina kirkkosalin käytävässä 2013-19
Porin Taidemuseo, 2023
Installation views
The Tapiola church, pieces deposited in the church hall corridor in 2013-19
Pori Art Museum, 2023
Asemakaavakartta
Papukaijan kortteli, Helsinki

1997, hiekka, liikennemerkki, vaha ja öljy pellavalle
18 teosta, n 20 -120 x 36 cm ja 115 x 165 cm
Näyttely: Galleria Valööri Papukaijan korttelissa, Helsinki, 1997

Town Planning Map
The Parrot quarter, Helsinki

1997, sand, traffic sign, wax and oil on linen
18 pieces, 20-120 x 36 cm, and 115 x 165 cm
Exhibition: Gallery Valööri in The Parrot quarter, Helsinki, 1997

Asemakaavakartta

Papukaijan kortteli, Helsinki

1997, hiekka, liikennemerkki, vaha ja öljy pellavalle
18 teosta, n 20 -120 x 36 cm ja 115 x 165 cm
Näyttely: Galleria Valööri Papukaijan korttelissa, Helsinki

Town Planning Map

The Parrot quarter, Helsinki

1997, sand, traffic sign, wax and oil on linen
18 pieces, 20-120 x 36 cm, and 115 x 165 cm
Exhibition: Gallery Valööri in The Parrot quarter, Helsinki, 1997

Papukaijan kortteli IV-XV
Korttelin interiööriaiheiset teokset
1997, hiekka, liikennemerkki, vaha ja öljy pellavalle, n 20-120 cm x 36 cm
The Parrot quarter IV-XV
Interior images of the quarter
1997, sand, traffic sign, wax and oil on linen, 20-120 cm x 36 cm
Papukaijan kortteli I-III
Korttelin eksteriööriaiheiset teokset
1997, hiekka, liikennemerkki, vaha ja öljy pellavalle, 115 x 165 cm / teos
The Parrot quarter I-III
Exterior images of the quarter
1997, sand, traffic sign, wax and oil on linen, 115 x 165 cm each
Papukaijan kortteli III
1997, hiekka, liikennemerkki, vaha ja öljy pellavalle, 115 x 165 cm
The Parrot quarter III
1997, sand, traffic sign, wax and oil on linen, 115 x 165 cm
Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
Galleria Titanikin rakennus, Turku

1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle
11 teosta, 180 x 60 cm, 60 x 180 cm, 180 x 400 cm
Näyttely: Galleria Titanik, Turku, 1997

Plan, Section and Elevation Drawings
Building of Gallery Titanik, Turku

1996, pigment, lacquer and oil on linen
11 pieces, 180 x 60 cm, 60 x 180 cm, 180 x 400 cm
Exhibition: Gallery Titanik, Turku, 1997

Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset

Galleria Titanikin rakennus, Turku

1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle
11 teosta, 180 x 60 cm, 60 x 180 cm, 180 x 400 cm
Näyttely: Galleria Titanik, Turku, 1997

Plan, Section and Elevation Drawings

Building of Gallery Titanik, Turku

1996, pigment, lacquer and oil on linen
11 pieces, 180 x 60 cm, 60 x 180 cm, 180 x 400 cm
Exhibition: Gallery Titanik, Turku, 1997

Piirrosfragmentteja I, Ikkunan liitos ulkoseinään, Piirrosfragmentteja III, Piirrosfragmentteja ja sosiaalitilan kaksi vesipistettä
1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle, 180 x 60 cm, 180 x 400 cm
Drawing fragments I, Window in external wall, Drawing fragments III, Drawing fragments and two water supply points in the staff facilities
1996, pigment, lacquer and oil on linen, 180 x 60 cm, 180 x 400 cm
Vanha kaide julkisivussa, Pilari ja palkki pohjapiirroksessa, Varaston ovi, Piirrosfragmentteja IV
1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle, 180 x 60 cm, 60 x 180 cm
Old handrail in façade, Pillar and beam in floor plan, Storage room door
1996, pigment, lacquer and oil on linen, 180 x 60 cm, 60 x 180 cm
Pilari ja palkki pohjapiirroksessa
1996, pigmentti, lakka ja öljy pellavalle, 180 x 60 cm
Pillar and beam in floor plan
1996, pigment, lacquer and oil on linen, 180 x 60 cm