Maalaukset hahmottavat aikaa. Mikä on sen visuaalinen muoto? Lähtökohdaksi on valittu ajan mittaamisen yksiköt. Maalauksissa esitetään vuorokausi arkaaisesti hetkien sarjana ja vuosi tehokkaina kvartaaleina. Mutta saako ajasta otetta, jos se poimuttuu ja nykyisyys on hektinen sykäys vailla alkua ja loppua?
Paintings sketch time. Does it have a visual form? Measuring units of time are chosen as a starting point in the work. A day is represented as an archaic series of moments and a year consisting of effective quarters. But can we get hold of time, if it folds, or if present a hectic impulse without a beginning or an end?

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Englanninkielinen kuvateksti

Väliotsikko

Väliotsikko

Heading

12 hetkeä
2012, kupari, lyöntimetalli, alumiini ja akryyli pellavalle, 33 x 400 cm, 33 x 26 cm / osa
12 moments
copper, aluminium, metal leaf and acrylic on canvas, 33 x 400 cm, 33 x 26 cm each panel
Nykyisyys I
2012, kuparikäämilanka, alumiini ja akryyli pellavalle, 22 x 144 x 14 cm
Present I
2012, copper coil wire, aluminium and acrylic on linen, 22 x 144 x 14 cm
Aikapoimut
2013, PVC-muovilanka ja akryyli MDF-levylle, 22 x 200 x 5 cm
Time Folds
2013, plastic thread and acrylic on MDF-board, 22 x 200 x 5 cm
Kvartaalit
2011, tervattu puu ja öljy pellavalle, 145 x 750 cm, 145 x 140 x 5 cm / osa
Quarter Year
2011, tarred wood and oil on linen, 145 x 750 cm, 145 x 140 x 5 cm each
Näyttelynäkymiä
Taidetila Raami, Nokia, 2022
Galleria Bronda, Helsinki, 2013
Installation views
Gallery Raami, Nokia, 2022
Gallery Bronda, Helsinki, 2013
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.