ESITTELY

Tervetuloa tutustumaan kuvataiteilija Kaisa Soinin sivustoihin! Sivustojen sisältö ja luvut noudattelevat tämän esittelyn jäsentelyä.


CURRICULUM VITAE

Kaisa Soini on syntynyt vuonna 1966 Somerolla. Hän asuu ja työskentelee Tampereella.

Kaisa Soinin taiteellisen toiminnan tausta löytyy kuvataiteen ja arkkitehtuurin välisestä maastosta. Tälle suunnalle hänet innoitti opinnot kokeellisuutta ja filosofis-teoreettista näkökulmaa painottavassa taideakatemiassa Cranbrook Academy of Artissa Yhdysvalloissa.

Cranbrookissa Kaisa Soini suoritti Master of Architecture-tutkinnon vuonna 1994. Lisäksi hän on valmistunut arkkitehdiksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta Suomessa.

Tunnustuksena kuvataiteen ja arkkitehtuurin välisestä taiteellisesta työskentelystä Kaisa Soinille on myönnetty ensimmäinen Karin ja Erik Bryggman-palkinto ja valtion viisivuotinen taitelija-apuraha Taiteen keskustoiminkunnalta.

Opetustehtävissä Kaisa Soini toimii nykyään taideopettajana Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella.


TAITEELLINEN TOIMINTA JA NÄYTTELYT

Kaisa Soini on toiminut päätoimisena kuvataiteilijana vuodesta 1995 lähtien.

Hänet on hyväksytty Taidemaalariliiton varsinaiseksi jäseneksi ja hän kuuluu Suomen Taiteilijaseuraan.

Kaisa Soini on toteuttanut kymmeniä yksityisnäyttelyä Suomessa ja Pohjoismaissa sekä osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin.

Kaisa Soinin teoksia kuuluu useisiin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin.


JULKAISUT ja julkaisuissa

Kaisa Soinin toimintaan on kuulunut taiteellisen työskentelyn ja sen taustojen kirjallinen pohdiskelu. Esseemäisissä kirjoituksissaan Soini hahmottaa taidenäkemystään toisaalta teoreettisista lähtökohdista, toisaalta työn ääreltä nousevana ajatteluna.

Soini on julkaissut oman teoksen ”Desire vacui – maalauksia ja kirjoituksia” ja hänen tekstejään on ilmestynyt näyttelyjulkaisuissa.


JULKISET TEOKSET

Kaisa Soinin tekemiä julkisia teoksia sijaitsee Tampereella mm. keskustan rantatunnelin yhteydessä ja Vuoreksen asuinalueella. Teokset on tehty tarkalla vaistolla suhteessa niiden rakennettuun ympäristöön.


TEOKSET

Kaisa Soinin teoksia yhdistävä tekijä on kysymys tilasta. Mitä tila merkitsee maalauksessa konkreettina suureena tai abstraktiona? Tähän peruskysymykseen Kaisa Soini sanoo hakevansa vastausta jollain tavalla jatkuvasti:

“Tutkin maalausta esineenä. Haen sen fyysisiä rajaehtoja kolmiulotteisuuden kannalta. Toisaalta pohdin tilaa ja myös tyhjyyttä eksistentiaalisessa mielessä. Etsin maalatessa tilaa, mikä on sekä täynnä mahdollisuuksia että tyhjä. Siis sellaista hyvällä tavalla tyhjää, potentiaalia olemisen tilaa.”

Monipuolisuus ja kokeellisuus materiaalivalinnoissa on ominaista Kaisa Soinin työskentelylle. Erilaiset rakennusmateriaalit ja rakentamislähtöiset työstötavat ja tekniikat tuovat teoksiin omintakeista läsnäoloa. Teokset ovat moniaistisesti koettavissa katseen ja kosketuksen yhteenkietoutuessa.


KRIITIKON ARVIO

”Soinin taidetta voisi luonnehtia runolliseksi minimalismiksi. Hänen maalauksensa ovat kuvattomia kuvia, eivät niinkään abstrakteja sommitelmia kuin seinälle ripustettuja objekteja…

…Hän rakentaa maalaustensa pinnat siten, että ne elävät ja muuttuvat katsomiskulmasta ja valaistuksesta riippuen. Näin hän samalla kääntää perinteisen tilakäsityksen ikään kuin nurinpäin.

Maalaukset eivät ole kurkistuksia maiseman tai mielen syviin ikkunoihin, eivät myöskään mutkikkaita käsitepelejä. Hyvin yksinkertaisin elein hän näyttää ne peileinä, eräänlaisina ikoneina, jotka saavat ainakin minut miettimään omaa katsettani, kysymään itseltäni, mitä oikein näen kun katson kuvatonta kuvaa.”

(Timo Valjakka, Helsingin Sanomat 14/2/2006: ”Kuvattomia kuvia”)